Ämneskaffe

 

Den 19.9 hölls ämneskaffe i rundarummet som för övrigt slog nytt deltagarrekord! Hela 35 själar var på plats när Emma Audas talade om sin forskning och jobbet som studentkaplan.

 

Emma har doktorerar sen tre år tillbaka i äktenskapsteologi, hon utgår från Evl. syn men kollar också vad andra samfunds tänker och vad man genom den kristna historien har skrivit. Att skriva om äktenskapsteologi är utmanande eftersom alla har en åsikt säger Audas, alla är berörd av frågan på något plan. För många människor har det också blivit en fråga som fått oproportionell storlek anser Audas och en bidragande orsak är att det har florerat mycket i media den senaste tiden om den kristna synen på äktenskapet.

FPA och staten försöker minska skillnaden mellan äktenskap och samboende genom lagstiftning. Ett konkret exempel är de nya ändringar som har skett angående bostadsstöd. FPAs och statens beslut hjälper till att urvattna äktenskapets särställning enligt Audas, dock så påpekar hon att FPA och staten bara har följt samhällets utveckling. Den nya lagstiftning är historiskt sett ett steg bakåt eftersom förr var man gift när man levde ihop, hade barn och gemensam ekonomi, det var en vedertagen självklarhet. För staten är det inte heller någon stor sak att andra sin lagstiftning för staten i sig själv har inget behov av något äktenskap, däremot har kyrkan det lyfter Audas fram.

Frågor som vad det innebär att bli ett, är en fråga som berör kyrkan. Kyrkan ser äktenskapet som någonting gott. Audas denna syn väldigt åskådlig när hon säger att människor funderar om kyrkan borde ge upp sin vigselrätt men att man skall vända på steken. Kyrkan är kvalificerad att viga eftersom det är kyrkan som berörs av äktenskapet och inte staten, statenborde avsäga sig sin vigselrätt.

Vad är då kyrkans äktenskapsteologi?

Svaret på den frågan får ännu en stund vänta, för frågan är inte enkel att besvara. Den som påstår det gör sig skyldig till förenklande och förlöjligande av andras argument säger Audas. Det finns en väldigt stor mängd röster som skall tas i beaktande och förändrade synsätt under historiens gång. Audas påpekar även att hennes avhandling inte handlar om att hon vill proklamera sin syn på äktenskapet utan det har varit ett genuint sökande utan en agenda. 

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Ämneskaffe

18425617_10208946223066620_407816035_n

Den 9 maj var det ämneskaffe i runda rummet. Denna gång var deltagarantalet lite mindre. Tidigare hade det varit över tjugo personer nu dök bara 15 personer upp.

Det var Jakob Dahlbacka som höll en presentation. Han berättade lite om sig själv, sin studietid och gav lite livstips åt studeranden. Han började själv studera vid TF år 2004 och hade då ingen tanke egentligen på att börja studera teologi. Gulisåret var tänkt bara som ett års mellan studier innan han på nytt kunde söka in till arkitektur. Så blev det dock inte eftersom han som många andra konstaterade om TF, här är det gott att vara. Så han studerade vidare trots att han inte var säker på om det var teologi han ville jobba med. Sen något som ytterligare band honom ännu mera fast till TF var som i många mäns fall en kvinna. Ja, Jacob hittade kärleken och den vackra mön titulerar sig numera som fru Dahlbacka. Han säger så här i efterhand ”livet blir inte riktigt som vi har planerat, det blir bättre”.

Under sina första år lärde Jacob sig inte så mycket och tyvärr kan han inte skulle på lärarna. Men det har gått bra ändå konstaterar teologie doktorn. Jacob har sett Guds vägledning i små saker i sitt liv som sedan haft avgörande saker. Nu när han tittar i bakspegeln ser han en tydlig rådtråd.

Förutom massa roliga historier från studietiden passar Jacob på att spräcka håll på en klassisk fördom om den akademiska världen. Fördomen att man skulle behöva armbåga sig fram på andras bekostnad. Sist och slutligen, ensam är ingen stark, det arbete man utför kan vara ett bidrag till fortsatt forskning men man står redan på någons annans grund. Han uppmanar de studerande att vårda de yrkesmässiga och vänskaps relationer de knyter under studietiden.

Efter att Jacob blev doktor fortsatte han forska och planerar att forska i det Österbottniska bibelbältet, vad är det och finns det och hur ser det i så fall ut. Han är inriktad på historiebruk och forskar för tillfället om en Luthersk kyrka i Helsingfors som har en brokig historia och hur denna historia används. Kyrkan har under en tid bland annat fungerat som nattklubb och mycket annat spännande.

Ämneskaffe 21.4

Den 21.4 var det Patrik Hagman som talade på ämneskaffet. I sedvanlig ordning hade över 20 stycken människor hittat dit av både personal och studeranden. Patrik har nyligen tagit över rodret för den praktiska teologin. Presentationen handlade i första hand om hur de liturgisk-homiletiska övningarna kommer gå till nästa år. De kommer att se lite annorlunda nu när Patrik tar över. Så den som planerar att gå övningarna nästa läsår skall skicka meddelande till Patrik för att få nödvändig info. På http://www.abo.fi/fakultet/teologipraktik finns också information för den som är intresserad.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Ämneskaffe 7.3

Den 7.3 var det ämneskaffe i runda rummet, eventet kan igen sammanfattas som en succé. Från att förra året ha väldigt få deltagare slog senaste ämneskaffe nytt rekord i antal deltagare. Hela 24 stycken var på plats för att njuta av det goda kaffet med tilltugg, mingla lite och lyssna när Sebastian Grünbaum presenterade sin doktorsavhandling som väckte många frågor hos både personalen och studerande.

Grünbaum började doktorera 2012 och har jobbat fulltid som församlingspastor vid sidan av sin forskning. Detta har gjort att forskningsarbetet har framskridit lite långsammare men Grünbaum hör till de sista som inte har något tidskrav när avhandlingen måste vara klar så han har ingen tidspress. Eftersom han jobbar heltid behöver han inte likt sina kollegor bära oket av ständigt behöva söka ekonomiskt understöd. Han påpekar dock under en fråga att denna stil av att forska fungerar enbart för den som har mycket tid och skulle därför inte råda någon med familj att både forska och jobba heltid.

Grünbaum forskar i Martin Chemnitz och hans kyrkofader tolkning gällande nattvarden. Chemnitz hör till den generation teologer som kom efter Luther och är en av de största bland dem. Chemnitz var hjärnan bakom formandet av konkordieformeln bland annat. I sin nattvardsteologi  har Chemnitz många citat från olika kyrkofäder och Augustinus mest. Grünbaum analyserar hur Cemnitz använder sig av kyrkofäderna, vad säger Chemnitz, vad sade kyrkofäderna har deras ord använts på rätt sätt och så vidare.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ämneskaffe 10.2

16804779_885854634851039_1159782071_o

Gunnar af Hällström berättar vad han sysslar med för tillfället

 

För många var det knappast helt klart vad exakt en pensionerad professor som fortfarande är kvar på ÅA egentligen håller på med. Denna fråga fick vi dock besvarad under ämneskaffet 10.2 då Gunnar af Hällström berättade hur hans liv ser ut just nu. Som vissa kanske vet har Gunnar ett arbetsrum i Tryckerihuset, något han får av ÅA i utbyte mot att han är ”vänlig mot Akademin”. Vad detta i praktiken innebär är att han förväntas publicera artiklar och böcker. Enligt Gunnar själv kommer det ofta emot saker som får en att tänka ”Det här borde man skriva om” och ”Det här borde man ta reda på mer om”. Det är exakt detta han nu har tid att göra. Det Gunnar kommer att skriva om kretsar kring tidigkristen apologetik, bland annat hur man uppfattade sin kristendom. En annan sak som han är engagerad i är den konstant pågående ekumeniska diskussionen. Om denna konstaterade han att lekmannens position ofta poängteras alltför lite och att detta är någonting som han själv tagit fasta på. Vi fick också notera den intressanta detaljen att en del av Gunnars tidigare texter för tillfället håller på att översättas till grekiska. Till slut konstaterade Gunnar att det allra viktigaste man bör tänka på då man är pensionerad, men även före det, är att variera de saker man gör så att man aldrig tappar intresset.

Vill du hjälpa till med ämneskaffet? Gå då till Mysis och skriv vilket datum du vill hjälpa till med och vad du vill göra. Du kan baka någonting gott (sött eller salt) eller komma och hjälpa till med förberedelser eller städa undan efteråt.

Kommande ämneskaffe är: tisdag 7.3, fredag 7.4, tisdag 9.5

Ämneskaffet är alltid i Runda rummet kl 12:15-13:30

Ämneskaffe 10.1

Lotta Valve höll presentationen på årets första Ämneskaffe

Under reformationsåret kan man passa på att göra reform. Därför har ämneskaffe fått en ny struktur. Vet du vad doktoranderna gör inne på sina rum, eller var någon av lärarna håller hus? Under varje ämneskaffe kommer Teologiska studentföreningen bjuda in någon som forskar inom teologin här vid ÅA. Denna person kommer att ge en kort presentation om vad som är aktuellt i den egna forskningen. Äntligen kommer studerandena få en koll på vad som händer och var alla är. Samtidigt hoppas vi att vi får många trevliga kaffestunder där studerande och personal kan mötas i teologins tecken.

Lotta Valve presenterade kort sin forskning som handlar om skapelseberättelsen. För tillfället håller hon på att editera den andra boken i serien om ”The Adam and Eve Story” som kommer handla om islams, judendomens och kristendomens perspektiv på berättelserna om Adam och Eva. Den första upplagan av den första boken i serien, ”Adam and Eve story in the Hebrew Bible and in ancient Jewish writings including the New Testament” går att köpas av Pekka Lindqvist för den som är intresserad av att få ett eget exemplar.
Senare i Februari kommer Lotta skriva två artiklar om en tidig text om Adam och Eva. Texten har judisk bakgrund men med kristen prägel, texten var populär och lästes av den tidiga kristna kyrkan. Texten har en komplicerad traderings historia, det finns också skillnader mellan olika översättningarna av texten. Under våren kommer hon också undervisa i kursen ”Var är du Adam?”
Vill du hjälpa till med ämneskaffet? Gå då till Mysis och skriv vilket datum du vill hjälpa till med och vad du vill göra. Du kan baka någonting gott (sött eller salt) eller komma och hjälpa till med förberedelser eller städa undan efteråt.
Kommande ämneskaffe är: fredag 10.2, tisdag 7.3, fredag 7.4, tisdag 9.5
Ämneskaffet är alltid i Runda rummet  kl 12:15-13:30