Summa Theologicae

Detta summainlägg blir en Marco-special, plus lite Johanna!

”Ni e min favoritstyrelse, nånsin!”
– Marco

”Om jag sku ha en ateljé så sku jag gå dit och dricka öl”
– Marco

”Mig kan man int skriva ner, man måst uppleva mig!”
– Marco

”Det är för att du är så gammal Niklas!”
– Johanna (under gulisarnas tentkaffe när Niklas G klagade över något)

Gulissitz

Detta inlägg gömde sig visst i utkasten, hups!

Tisdagen den 16.9 på kvällen samlades halarklädda gamyler och gulklädda gulisar i auditorium Reuter, det var dags för årets gulissitz och Gnosis var också inbjudna!

Sabbe och Johanna var sångledare och gick igenom kvällens program, sitzandets regler och övrig info och så var kvällen igång.

Värdinnorna hade arbetat hårt för att det skulle finnas något att äta, och det fanns det! I och med att det var gulissitz var temat obviously GUL, så även i matväg. Till förrätt var det en morotssoppa, huvudrätten var fyllda paprikor och efterrätten bestod av mango-cheesecake, mums! Efterrätten var så god att den inte hann med på någon bild. Och värdinnorna var verkligen värda värdinnans skål, så hårt som de arbetat och fixat sån god mat. IMG_3778

IMG_3781

Under presentationsrundan konstaterades det att detta måste vara första gången Borgå överröstades då det gällde ljudnivå, de överröstades nämligen av Kronoby (som dessutom endast hade tre personer på plats). Men, en första gång för allt! Då man presenterade sig skulle man även berätta något som ingen i rummet visste om en, vilket orsakade en del hårt funderade för speciellt de äldre studerandena, och var inte det tillräckligt skulle man också välja mellan aliens och zombies. Många olika historier kom fram och aliens vs. zombies var också stundvis svårt att välja mellan.

IMG_3779 IMG_3780

Många sånger sjöngs, många av de finska platserna skulle upp på borden och det var en mycket trevlig kväll helt enkelt!

Summa Theologicae

”Jag har kandsemi imorgon” – Laura Serell
”Har du cancer imorgon??” – Alla
”Voi reve” – Ina

”Men ni har en rytm att stiga upp tidigt på veckan” – Laura
”Det e int en rytm, de e ETT HELVETE TVÅ GÅNGER I VECKAN!” – Heidi

”Vill du sitta i min famn nu?”
– Niklas till Hanna

Styrelseposter

Är du intresserad av att sitta i nästa års styrelse? Här kommer nu styrelseposternas beskrivning från den fortfarande inofficiella arbetsordningen (tack Boije för ett bra arbete!). Ifall du känner dig manad så skicka ett mejl till tteolog(a)abo.fi NU! Är det något annat ni undrar så släng in ett mejl eller ta tag i någon styrelsemedlem och fråga mera.

Ordförande

Att sammankalla styrelsens möten.
Att leda styrelsens verksamhet.
Att övervaka att föreningens och styrelsens beslut verkställs
Att sammanställa föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.
Att fungera som föreningens ansikte utåt samt upprätthålla kontakten till fakulteten.

Ordförande äger rätt att närvara vid alla inom föreningen verkande kommittéers sammanträden och därvid yttra sig.

Viceordförande

Att vid förfall för styrelseordföranden träda i dennes ställe.
Att fungera som ordförandens högra hand och vara behjälplig framförallt vid kommittéarbete.
Att ansvara för höstfestens auktion samt vårfestens Ture Teologgala.
Att vårda om föreningens fana samt uppmuntra till deltagande i kårens fantåg.

Sekreteraren

Att föra protokoll över föreningens och styrelsens möten, vår- och valmöten likväl undantagna.
Att sköta föreningens inkommande samt utgående post.
Att föra förteckning över utdelade förtjänsttecken och andra bemärkelser.

Skattmästaren

Att handha kassan och räkenskaperna.
Att ombesörja indrivningen av medlemsavgifter och andra inkomster.
Att verkställa utbetalningar.
Att förvalta märken och övrig egendom, som ej anförtrotts i annans vård.
Att utarbeta styrelsens redovisning.
Att inför olika evenemang i samråd med värd/värdinna uppgöra en budget. Samt inför nästa verksamhetsår uppgöra ett budgetförslag.

Infosekreteraren

Att i samråd med styrelseordföranden omhänderha styrelsens och föreningens interna och externa information.
Att administrera föreningens e-postlistor.
Att i samförstånd med värden/värdinnan inför evenemang sköta bokandet av utrymmen.
Att i samarbete med skattmästaren föra förteckning över medlemmar, understödande medlemmar samt hedersmedlemmar.

Webbansvarige

Att se till att informationen på föreningens hemsida, samt facebooksida fortlöpande hålls aktuell.
Att ombesörja att föreningens blogg uppdateras regelbundet kring evenemang med såväl bilder som texter som föreningen ordnat samt annat av intresse för föreningsmedlemmarna. För att skapa ett bredare spektrum av texter på föreningens blogg bör webbansvarige uppmuntra ett flertal olika studeranden att bidra till innehållet.
Kommentar av Hanna: även ha hand om föreningens instagramkonto

Värd/Värdinna

Att förbereda och organisera föreningens samkväm och fester. Och att i samråd med skattmästaren uppgöra en budget för dessa.
Att ha huvudansvaret för upprätthållandet av föreningens kafferum.

Summa Theologicae

”Hon har ingen annan att bo på”
– Heidi Paul

”Jag vill se din vessa. Jag vill veta vad man kan göra där”
-Oscar Louhija

”Vill du se mina ben eller mitt kramdjur?”
– Niklas Granroth till Heidi