I början av 2016 börjar man blicka framåt mot ett 50-års jubileum år 2017. För att på bästa möjliga sätt samla ihop det relevanta, intressanta, mest meningsfulla har vi sammanställt en historik över TSF:s 50 år.*

Vad var aktuellt i föreningen under en viss tidsperiod, och vad säger personerna aktiva i TSF om den tiden? Vi har försökt spegla arkivmaterial mot olika personers berättelse för att försöka återge en så bra helhetsbild av TSF som möjligt.

Vår förening är inte byggd av enbart några människor, utan alla som någonsin varit med. Vi hoppas att historiken kan ge dig ett ramverk om vad TSF varit och är, samt en återblick av din tid som studerande, för att väcka upp dina egna tankar, minnen och känslor av TSF.

Givande lässtunder!

Ina Laakso & Ville Väänänen

Historikkommittén
*Ifall ni vill läsa historiken i tryckt form finns det ett exemplar i mysrummet