Två biskopsbesök under mars

Teologerna vid Åbo Akademi fick bekanta sig med två biskopar. I början av mars besökte Mari Leppänen, biskopen i Åbo ärkestift, i Runda Rummet. Senare på mars ordnades också ett biskopsmöte till, där Bo-Göran Åstrand, biskopen i Borgå stift, pratade om temat ”Prästen behövs”.