Kallelse till Vårmöte

 

TEOLOGISKA STUDENTFÖRENINGENS VÅRMÖTE

Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 12:00

Auditorium Lindfelt

 

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§3 Stadgeenlighet och beslutförhet

§4 Godkännande av föredragningslistan

§5 Verksamhetsberättelse för år 2016

§6 Bokslut för år 2016

§7 Verksamhetsgranskningberättelse för år 2016

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för TSF:s styrelse 2016

§9 Val av två verksamhetsgranskare och två verksamhetsgranskarsuppleanter för verksamhetsåret 2017

§10 Resekommitté

§11 Övriga ärenden

§12 Mötet avslutas

Julkort

tsf1

Karin, Inski, Oscar, Laura, Hanna, Otto, Ele och Heidi önskar alla teologer och wannabe-teologer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Höstmöte: styrelsen 2016

Styrelsen 2016 är vald och ser ut på detta sätt:

Ordförande: Karin Karlsson
Vice ordförande: Ina Laakso
Skattmästare: Cecilia Alameri
Sekreterare: Laura Brännkärr
Värdinnor: Emma Olander och Anni Vaenerberg
Infosekreterare: Alexander Rönnblad
Webbansvarig: Otto Lindén

2015-11-11 13.35.29
Högst upp i mitten ordförande Karin, sen från vänster infosekreterare Alexander, skattmästare Cecilia, vice ordförande Ina, webbansvarige Otto. Nere från vänster sekreterare Laura, värdinnorna Emma och Anni


Grattis till den nya styrelsen!

The usual höstinformation

Hej på dig som är gulis, gamyl eller wannabe-teolog (eftersom alla egentligen vill vara teologer)!

Höstterminen börjar köra igång sakta men säkert. Gulisarna tar sina första steg in i teologins värld i Åbo och gamylerna återvänder till Åbo efter en sommar med andra tankar än studier och river sitt hår över studieplaner, bortglömda bokrecensioner och halvfärdiga avhandlingar. Gamyler – kom ihåg att hälsa på gulisarna och ge dem råd. Gulisar – var inte rädd att fråga någon äldre studerande om precis vad som helst, gamylerna bits inte.

Nu till den sedvanliga informationen såhär i början av hösten.

Sociala medier
Sidan du nu just läser är Teologiska studentföreningens hemsida och här dyker så gott som allt upp om vad som händer i våra utrymmen, på våra evenemang, en del information samt anmälning till större evenemang sker här. Det som redan har kommit upp denna höst är ett Summa-inlägg som glömdes bort i våras (hups) och förstås sommarhälsningarna kom ju upp för en tid sedan. Snart börjar det förstås så småningom dyka upp skildringar från höstens evenemang och andra random saker att skriva inlägg om. Tills det dyker upp något nytt kan man ju alltid läsa igenom de inlägg som finns på denna sida och vill man bli ännu mer nostalgisk (eller lära känna TSF ännu mera) är det till Divina Comedia man ska styra stegen. Har man som gamyl problem att hitta en passande rubrik (eller ämne) till kandin/gradun kan man använda den ypperliga rubrikskaparen som finns högst upp på Divinan. Och är man utan inspiration till matlagning så kan man ta en titt på receptboken Välsignat billigt som TSF gav ut 2003 och blev inskannad i våras och finns här på bloggen.

Kalendern som finns på sidan ska snart få lite evenemang men tills det kommer datum på alla evenemang kan man bläddra bakåt för att se gamla evenemang.

TSF har också ett instagramkonto som hittas på @teologiska och kom ihåg att använda den officiella hashtaggen #tsfåa med allt som händer. Så följ och bli (för)följd av TSF!

Mysis
Utanför mysis (TSF:s kafferum i Reuterska huset) finns en responslåda på anslagstavlan dit man kan (och ska) sätta ris & ros till både föreningen och ämnet teologi på ÅA. Responsen läses igenom av styrelsen och förmedlas vid behov till högre makter (t.ex. till teologins utbildningsansvariga Mikael Lindfelt). Use it well, styrelsen tycker om post! Man kan förstås också prata med en styrelsemedlem eller mejla.

Kom ihåg att vi inte är ensamma i Reuterska. Otakt har sina övningar i ”von Rompoy” (f.d. aud. Theologicum, studieutrymmet på första våningen mittemot mysis) på torsdagskvällar, så under den kvällen ska man studera någon annanstans. Stadga har sitt kansli, Pictura har sin studio och Studentteatern sitt övningsutrymme i huset.

Då det gäller kaffe/te så ska man komma ihåg att betala i sparelefanten och att kopparna som står i hyllan är privata koppar, egen kopp är det som gäller. Kaffet och teet som står på första hyllan är för alla teologer, te som finns på andra hyllor eller är namngivna är privat. Sätter du egen mat i kylskåpet (eller i skåpet) ska du skriva namn på det.

Styrelsen och kontakt
Den ansvariga för allt det som händer i cyberspace (TSF:s fb-grupp, hemsidan, instagram, vimeo) är webbansvariga Hanna Östman som man får kontakt med genom att dra mig i ärmen, genom att stalka på facebook eller mejla hanna.ostman [at] abo.fi

Vill man ha kontakt eller se vem som sitter i styrelsen kan man se förutom här också se på bilderna i mysis eller dra någon i ärmen.

OBS!! Är det någon som absolut INTE vill synas på bild här på bloggen eller på instagram ska man omedelbart skicka ett mejl till hanna.ostman[at]abo.fi. Endast anständiga bilder laddas upp på alla sociala medier (bläddra i arkivet eller ta kontakt om du är osäker).

Puss & kram, vi ses i mysis!
Webbansvariga Hanna och resten av styrelsen

Föreningsband

Hej teologer, wannabe-teologer och andra intresserade!

Det har under flera år pratats om att skaffa föreningsband till TSF, och nu har styrelsen tagit tag i det projektet riktigt på riktigt.
För att det ska finnas en chans att banden skulle hinna levereas före vårfesten så skulle de behöva beställas redan inkommande vecka. Så med denna lilla undersökning vill styrelsen egentligen få en liten koll på hur många som är intresserade av att införskaffa TSF:s föreningsband samt vilket alternativ som lockar mest (poll under bilden).
FÖRENINGSBAND ÄR BESTÄLLDA!

3 cm bredd
Exempel band. Kårbandet-nationsband-specialföreningsband (helt kallt stulen bild från Kårens årsfestevent)
Exempel på band enligt damernas knutna rosett. Kårbandet-nationsband-specialföreningsband (helt kallt stulen bild från Kårens årsfestevent)

Halarmärkestävling

TSF vill skapa ett halarmärke som komplement till det vanliga TSF-märket. I och med att vårt 50-års jubileum är på kommande (2017) så vill föreningen ha ett halarmärke innan det blir dags för jubileumsmärke.

Och hur ska detta gå till? Jo! Känner man sig fylld med designtankar så ska man börja skissa nu, senast den 16.3.2015 ska alla bidrag vara inlämnade elektroniskt till tteolog(a)abo.fi. Samma vecka tar styrelsen beslut på det slutliga halarmärket. Halarmärket ska inlämnas elektroniskt och högupplöst i endera jpg- eller pdf-format och får se precis hur som helst ut! Dock ska man beakta att desto fler färger detaljer och intressanta former som finns, desto dyrare blir det. En annan sak är att inte bara teologer ska kunna köpa märket, utan att det också ska vara lämpligt för andra studerande. TSF eller Teologiska Studentföreningen ska också gärna finnas med på märket.

Så gnugga geniknölarna och börja planera! Behöver man inspiration så kan man ta en titt på sin eller någon annans halare, googla eller fråga andra. Frågor riktas till tteolog(a)abo.fi eller ryck i en styrelsemedlem i ärmen och fråga.
De halarmärken som TSF för tillfället har i bruk är det vanliga TSF-märket och 45-årsmärket från 2012.

Styrelsen 2015

Efter ett mycket, mycket spännande höstmöte med slutna röstningar till i princip varje styrelsepost kommer här TSF styrelse 2015!

Ordförande: Laura Serell
Viceordförande: Karin Karlsson
Sekreterare: Heidi Paul
Skattmästare: Elefteria Apostolidou
Värd: Oscar Louhija
Värdinna: Ina Laakso
Webbansvarig: Hanna Östman
Informatör: Otto Lindén

Styrelseposter

Är du intresserad av att sitta i nästa års styrelse? Här kommer nu styrelseposternas beskrivning från den fortfarande inofficiella arbetsordningen (tack Boije för ett bra arbete!). Ifall du känner dig manad så skicka ett mejl till tteolog(a)abo.fi NU! Är det något annat ni undrar så släng in ett mejl eller ta tag i någon styrelsemedlem och fråga mera.

Ordförande

Att sammankalla styrelsens möten.
Att leda styrelsens verksamhet.
Att övervaka att föreningens och styrelsens beslut verkställs
Att sammanställa föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.
Att fungera som föreningens ansikte utåt samt upprätthålla kontakten till fakulteten.

Ordförande äger rätt att närvara vid alla inom föreningen verkande kommittéers sammanträden och därvid yttra sig.

Viceordförande

Att vid förfall för styrelseordföranden träda i dennes ställe.
Att fungera som ordförandens högra hand och vara behjälplig framförallt vid kommittéarbete.
Att ansvara för höstfestens auktion samt vårfestens Ture Teologgala.
Att vårda om föreningens fana samt uppmuntra till deltagande i kårens fantåg.

Sekreteraren

Att föra protokoll över föreningens och styrelsens möten, vår- och valmöten likväl undantagna.
Att sköta föreningens inkommande samt utgående post.
Att föra förteckning över utdelade förtjänsttecken och andra bemärkelser.

Skattmästaren

Att handha kassan och räkenskaperna.
Att ombesörja indrivningen av medlemsavgifter och andra inkomster.
Att verkställa utbetalningar.
Att förvalta märken och övrig egendom, som ej anförtrotts i annans vård.
Att utarbeta styrelsens redovisning.
Att inför olika evenemang i samråd med värd/värdinna uppgöra en budget. Samt inför nästa verksamhetsår uppgöra ett budgetförslag.

Infosekreteraren

Att i samråd med styrelseordföranden omhänderha styrelsens och föreningens interna och externa information.
Att administrera föreningens e-postlistor.
Att i samförstånd med värden/värdinnan inför evenemang sköta bokandet av utrymmen.
Att i samarbete med skattmästaren föra förteckning över medlemmar, understödande medlemmar samt hedersmedlemmar.

Webbansvarige

Att se till att informationen på föreningens hemsida, samt facebooksida fortlöpande hålls aktuell.
Att ombesörja att föreningens blogg uppdateras regelbundet kring evenemang med såväl bilder som texter som föreningen ordnat samt annat av intresse för föreningsmedlemmarna. För att skapa ett bredare spektrum av texter på föreningens blogg bör webbansvarige uppmuntra ett flertal olika studeranden att bidra till innehållet.
Kommentar av Hanna: även ha hand om föreningens instagramkonto

Värd/Värdinna

Att förbereda och organisera föreningens samkväm och fester. Och att i samråd med skattmästaren uppgöra en budget för dessa.
Att ha huvudansvaret för upprätthållandet av föreningens kafferum.

Ingen kafffekokare?!

Det har hittats många odiskade blåa lånekoppar och styrelsen har tröttnat på att diska. Så, här kommer ett varningens ord!

Ifall styrelsen hittar flera odiskade lånekoppar kommer kaffekokaren (!!) att försvinna ur mysis tills kopparna är diskade. Vi önskar inte att vi ska behöva ta till de drastiska åtgärderna, så påminn era studievänner att diska koppen och använda lånekoppslistan så att vi har ett trevligt mysis där det finns kaffe att dricka. Vi är ju som en påminnelse inte längre ensamma i Reuterska huset, så det är trevligare för alla om det inte står odiskade koppar här och var.

/Hanna & den övriga styrelsen