Dags för förtjänsttecken!

Känner Du någon vars insatser för vår älskade förening borde belönas? Nu har Du en chans att påverka! På höstfesten 19.10 tackar vi medlemmar och övrigt folk som varit viktiga för TSF genom att dela ut förtjänsttecken. Så nominera vänner, ovänner och alla däremellan som Du upplever att fyller kraven för förtjänsttecknen!

För Dig som inte vet eller minns följer kriterierna för våra tre förtjänsttecken.

  1. Förtjänsttecknet tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen eller utomstående person som genom sin aktivitet, företagsamhet och vilja att hjälpa till har gjort en viktig och/eller allmännyttig insats för föreningen och dess medlemmar.
  2. Stora förtjänsttecknet tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen som genom sin aktivitet, företagsamhet och vilja att hjälpa till vid flera tillfällen och olika sammanhang gjort en synnerligen stor, viktig och/eller allmännyttig insats för föreningen och dess medlemmar.
  3. Amiralsmärket tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen som genom sitt uppträdande uppfyller kriteriet för såväl Förtjänsttecknet som Stora förtjänsttecknet. Personen i fråga ska dessutom ha visat ett synnerligen stort engagemang för föreningen och dess medlemmar genom att på ett osjälviskt vis ställa upp i vått och torrt.

En komplett lista på alla som förtjänsttecken delats ut till sedan 2012 hittar du här.

NOMINERINGEN HAR NU STÄNGT. STORT TACK TILL ALLA SOM NOMINERADE NÅGON!

OBS! Hur gärna vi än vill kan vi inte belöna alla våra medlemmar. Detta innebär att det slutliga beslutet fattas av styrelsen, men vi utgår från era nomineringar. Styrelsen åtar sig rätten att slopa nomineringar som saknar motivering och osakliga nomineringar.