TSF:s förtjänsttecken

Föreningens utmärkelser består av Förtjänsttecknet, Stora Förtjänsttecknet samt Amiralsmärket. Förtjänsttecknen delas ut vid föreningens höstfest. Samtliga tecken delas ut av Teologiska Studentföreningens styrelse. Föreningens medlemmar får inför varje höstfest föreslå medlemmar eller utomstående som bör tilldelas förtjänsttecken med motivering om varför.
Föreningens utmärkelser bärs enligt etikettens föreskrifter vid  lämpliga tillfällen.

Förtjänsttecknet
Förtjänsttecknet tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen eller utomstående person som genom sin aktivitet, företagsamhet och vilja att hjälpa till har gjort en viktig och/eller allmännyttig insats för föreningen och dess medlemmar.

Alina Blomberg (2012)
Sini Sundqvist (2012)
Otto Granlund (2012)
Emilia Kuni (2012)
Lukas Brenner (2012)
Rebecka Stråhlman (2012)

Daniel ”Faffen” Nyberg (2013)
Hanna Östman (2013)
Marco Harju (2013)
Niklas Granroth (2013)

Alexandra Johansson (2014)
Ville Väänänen (2014)
Pekka Lindqvist (2014)

Sabina Sweins (2015)
Matilda Isotalo (2015)
Sofia Flinck (2015)
Mikael Lindfelt (2015)

Carolina Myrskog (2016)
Ina Laakso (2016)

Alexander Rönnblad (2017)
Karin Karlsson (2017)
Otto Lindén (2017)

Anni Vænerberg (2018)
Cecilia Alameri (2018)

Denise Blomqvist (2019)

Alina Granö (2020)
Pinja Länsikallio (2020)
Jakob Nylund (2020)

Alexander Nykvist (2022)
Anniina Krappala (2022)
Karolina Skogström (2022)
Sandra Peltonen (2022)
Vilja von Weissenberg (2022)

Stora Förtjänsttecknet
Det stora förtjänsttecknet tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen som genom sin aktivitet, företagsamhet och vilja att hjälpa till vid flera tillfällen och olika sammanhang gjort en synnerligen stor, viktig och/eller allmännyttig insats för föreningen och dess medlemmar.

Marcus ”Måkus” Lundquist (2012)
Liisa Mendelin (2012)
Linda Jordas (2012)
Jona Granlund (2012)
Julia Lundstén (2012)

Mattias Boije (2013)

Claus Ståhlberg (2014)
Marina von Schantz (2014)

Laura Serell (2016)

Ina Laakso (2017)

Karin Karlsson (2018)

Anni Vænerberg (2019)

Alexander Nykvist (2020)
Carolina Myrskog (2020)
Otto Lindén (2020)

Amiralsmärket
Amiralsmärket tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen som genom sitt uppträdande uppfyller kriteriet för såväl Förtjänsttecknet som Stora förtjänsttecknet. Personen i fråga ska dessutom ha visat ett synnerligen stort engagemang för föreningen och dess medlemmar genom att på ett osjälviskt vis ställa upp i vått och torrt.

I Amiral: Carolina Lindström (2012)
II Amiral: Hanna Östman (2015)
III Amiral: Ina Laakso (2020)