Höstfest 2018

Fredag 19.10.2018 firade TSF sin traditionsenliga höstfest. Med endast 22 deltagare var årets fest inte den största höstfesten någonsin, men stämningen var god. Också i år samlades ett gäng nyare och mindre nya teologer och sådanas bekanta i Runda Rummet för att äta och dricka gott, njuta av program och tal, och umgås. Det blev en del glada återseenden, lyckliga miner och klingande skratt under kvällens lopp.

Programmet i år bestod av en live bedömning av det som bjöds på, utförd av det närapå legendariska brödraskapet Hoi Adelfoi, ett sånguppträdande av den skönsjungande kvartetten The In-Betweeners, den traditionsenliga välgörenhetsauktionen, utdelning av förtjänsttecken och de tillhörande talen av ordförande och en inbjuden talare. I år fick vi ta del av ett såväl roligt som ärligt tal av Janette Lagerroos. Det stora förtjänsttecknet tilldelades Karin Karlsson, och Anni Vænerberg och Cecilia Alameri fick motta var sitt förtjänsttecken. Därtill tilldelades hedersomnämnanden Hanna Maria Johansson och Laura Brännkärr.

Motiveringar bifogas inom en snar framtid.

Nu följer några bilder från partajet.

Presentation av styrelsearbetet

Inför TSF:s höstmöte bestämde vi i styrelsen oss för att berätta lite närmare om vad styrelsen gör. Därför ordnade vi tisdag 16.10 after work med en liten minipanel där vi presenterade oss själv, våra poster och styrelsearbetet. Eftersom deltagarantalet inte var stort valde vi att besvara mer eller mindre samma frågor också här, för att nå så många som möjligt. Vi hoppas att någon skulle bli intresserad av styrelsearbetet, och framför allt att också de som inte blir det kommer på vårt höstmöte, där en ny styrelse väljs, onsdag 14.11 kl. 12.

Ordförande

Alexander Rönnblad är vad jag heter och är nu inne på mitt femte studieår. Det här är nu min tredje omgång i TSF:s styrelse. Första gången jag var med var 2016 då jag fick posten som informatör, en ganska bra inkörsport till styrelsearbetet. Jag började snabbt tycka om det och funderade så småningom på vad jag kunde tänkas göra i följande styrelse. Posten som vice ordförande kändes som min grej och till det blev jag också vald för styrelsen 2017. Beslutet att bli aktiv inom föreningens styrelse var inte direkt svårt. Under mitt gulisår blev jag bekant med TSF:s verksamhet och framförallt den jättefina gemenskapen. Därför ville jag förstås vara med och jobba för att andra också skulle få uppleva allt det fina som jag hade fått. Det här året har jag då alltså innehaft posten som eder ärade ordförande. Under året som vice ordförande fick jag redan lite försmak av de olika saker man får (och måste) göra som ordförande så därför kändes också den posten som ett ganska naturligt val för i år. Den viktigaste uppgiften man har som ordförande är att se till att föreningen fungerar. Att hålla reda på att saker görs så som de ska göras och när de ska göras. En rent praktisk sak är t.ex. att skriva föredragningslistan inför varje möte (som hålls ungefär en gång i veckan) vilket innebär att man hela tiden måste hålla reda på vad som ska hända och vilka saker som ska diskuteras på mötet. Själva mötet leds förstås också av ordförande och då gäller det att se till att diskussionen går smidigt framåt och inte in på onödiga sidospår. Då olika människor vill ha kontakt med TSF kontaktar de också ofta direkt ordförande, så man är just precis som stadgarna säger, föreningens ansikte utåt. På alla de olika evenemangen är man den som håller i trådarna och stressar över att saker som bland annat den planerade tidtabellen ska hålla. Posten som ordförande är alltså med andra ord ganska tidskrävande i och med att man måste göra olika saker så gott som hela tiden. Å andra sidan måste man också inse det att man inte varken kan eller ska göra allt själv, vilket är lättare för vissa än för andra. Oavsett så har jag tyckt jättemycket om att vara ordförande, speciellt eftersom man ändå alltid vet varför man gör allt det jobb man gör. Man gör det för att gemenskapen ska fungera så som vi är vana att den fungerar. För att vi ska kunna sätta oss i Mysis och dricka en kopp kaffe eller fem med de människor som lyser upp vår studietid.

 

Vice ordförande

 

Jag heter Anni Vænerberg och studerar på fjärde året. I styrelsen har jag suttit två perioder, 2016 var jag värdinna, sedan hade jag ett mellanår från styrelsen och nu år 2018 är jag vice ordförande. Då jag blev vald till värdinna på höstmötet 2015 gick det till så att jag blev föreslagen på varje post från skattmästare framåt. Egentligen hade jag inte tänkt ställa upp i styrelsen, och ville framför allt inte bli värdinna eftersom jag inte är nåt vidare på matlagning, men då jag blivit föreslagen 6 gånger täcktes jag inte tacka nej, och tur var det!  Vice ordförande blev jag tillfrågad ifall jag ville ställa upp som några veckor innan höstmötet 2017 eftersom intresset att ställa upp i styrelsen verkade litet. Efter att ha funderat väldigt länge och blivit tillfrågad flera gånger gick jag med på det, men ställde inte upp i ordförandeval eftersom jag inte kände mig redo att vara ordförande. Annars har vinnaren i ordförandeval brukat bli vald till ordförande och andra plats har blivit vice. Posten som vice ordförande går ganska bra att variera så den passar en själv. Mina bestämda uppgifter är att förvalta föreningens egendom, till exempel fanan, vara ordförande för alla kommittéer, hålla möten då ordförande är förhindrad, ansvara för Ture Teolog-galan och höstfestauktionen och vara “ordförandes högra hand”. Med andra ord varierar uppgifterna mycket. Personligen gillar jag att ha mycket att göra och begrava mig i arbete, så jag har gjort posten ganska tidskrävande, men man klarar sig med hedern i behåll även om man inte härjar på lika mycket som jag gör. I och med att jag är ett enormt kontrollfreak är det svåraste i styrelsearbetet att inte kontrollera allt utan lita på de övriga styrelsemedlemmarna. De sköter nog sitt! Roligast är gemenskapen. Våra möten brukar vara effektiva, men samtidigt avslappnade och roliga, vårt samarbete fungerar i regel väldigt bra och då styrelsen samlas för att bara ha kul tillsammans blir det verkligen kul.

 

Skattmästare

Jag heter Erika Salo och är på mitt tredje studieår. Jag sitter även på mitt andra år som styrelsemedlem i TSF.

På mitt gulisår kom jag med i styrelsen som värdinna, för jag tänkte att det skulle var roligt att delta mer aktivt i  studielivet och göra saker man kanske inte gjort, om man inte varit med i styrelsen som t.ex deltagit i de flesta evenemang. Dessutom tycker jag om att laga mat, så det var perfekt. Tänkte även på det då är det en ypperligt tillfälle att få lära känna nya människor.

Året jag blev vald som skattmästare för föreningen hade jag faktiskt inte tänkt ställa upp i styrelsen alls, men förstås hade jag gått och tänkt på det att skattis arbete skulle vara roligt och dessutom såg det ut som att ingen ville ställa upp för denna post. Då jag kom igång med arbetet som skattmästare ansåg jag att det är en roll som har ganska mycket mer ansvar än vad man tänkt, men som ofta syns ganska lite till föreningen. För att alls trivas i skattmästare rollen måste man ha ett intresse för ekonomi, för det är ganska mycket pappersarbete, men en hel del skoj. Du ansöker om pengar, budgeterar, tar hand om att fadderbarnens donation och ser till att föreningen har pengar. Skattmästare jobbet tar en del tid och man skall vara beredd på att göra det regelbundet.

Styrelse jobbet är något jag aldrig skulle byta ut, den gemenskap som man får och de roliga stunder man har, förgyller studierna och man får koppla av. Jag rekommenderar varmt att ta del av styrelsearbetet.

 

Sekreterare

Jag heter Anniina Krappala och studerar nu på mitt tredje år vid ÅA. Det här är mitt allra första år med i styrelsen och jag blev valt till sekreterare i fjol på Tsf:s höstmöte. På mitt gulisår var jag inte alltså med i styrelsen men blev senare intresserad av att delta i styrelsens verksamhet och så ställde jag upp.

 

Min post är jätteintressant, tycker jag. Sekreterare tar vanligen hand om föreningens protokoll, post och arkiv vilket betyder att jag skriver protokoll på föreningens veckomöten och skriver dem ut till mappen. Jag är också ansvarig för att föreningens postfack töms åtminstone en gång i veckan, vanligen innan veckans möte. Därtill har jag tillgång till Tsf:s arkiv i huvudbiblioteket. Min post är inte den mest tidskrävande, ca. 1-1,5 timmar i veckan. På möten ska jag ändå vara koncentrerad i det essentiella p.g.a. att jag skriver protokoll om alla saker som hanteras i möten. Sekreterarposten är inte heller krävande; det räcker med att kunna använda Google Drive och skriva med dator.

 

Det bästa med att vara styrelsemedlem är gemenskapen. Det har varit jättetrevligt att lära känna nya människor. Jag har också lärt mig mycket att hur en föreningen och en möte fungerar, samt mina kunskaper i svenska har blivit bättre. Det svåraste i början var ändå språket. Jag som finskspråkig hade aldrig före använt sådant, till och med lite konstigt språk som man brukar använda i möten. Jag lärde mig ändå ganska snabbt och andra styrelsemedlemmar har gärna hjälpt till.

 

Infosekreterare

 

Jag heter Emma Olander, har suttit i styrelsen i olika poster i tre år och har i höst inlett mitt fjärde år vid Akademin. Min nuvarande post är infosekreterare, och jag har tidigare varit skattmästare och värdinna.

 

Jag kom med i styrelsen då jag blev ombedd av min tutor att ställa upp, och jag hade redan tidigare hört att posten som värdinna var något som kunde passa mig. Då jag besökte ÅA som abi, inbjuden av NN, så var teologerna representerade av en dåvarande värdinna. Följande år blev jag ombedd att ställa upp som skattmästare, och i år fick jag posten som infosekreterare.

 

Jag tycker om min post, och det viktigaste verktyget att inneha är en fungerande dator (vilket jag inte alltid tyvärr alltid haft). Posten kräver att jag kollar e-mailen minst 1 gång per dag, vilket tar bara kring 5 minuter vanligtvis, samt att jag deltar på möten och skriver informationsmejl.

 

Det bästa med att vara med i styrelsen är den gemenskap man får, och att man känner att man gör något för föreningen i praktiken och få erfarenhet i hur poster fungerar på föreningsnivå, vilket är nyttigt även för framtiden i t.ex. hobbyverksamhet. Det jobbigaste är att man ansvarar för när man gör sina uppgifter, då för mycket frihet kan också vara av ondo. Tur nog kan man alltid vända sig till andra styrelsemedlemmar för att få hjälp vid behov.

 

Värd

Mitt namn är Isak Edman och för mig är det första året i styrelsen. Teologi studerar jag för andra året. Min roll är värd. Förra året var intresset för vissa styrelseposterna ganska magert, och värdskapet var en av dem. Ska jag vara riktigt ärlig, och det ska man väl, blev jag övertalad att vara värd eftersom ingen annan riktigt var intresserad.

 

Värdens uppgifter kan egentligen delas in i två delar. En uppgift är att sköta mysis, och den andra är att, som vi säger i Österbotten, fixa “föödo” till evenemangen som ordnas. Som medlem av styrelsen tillkommer givetvis övriga uppgifter också. För mig har det roligaste varit att baka inför olika evenemang, medan det som kanske kunde beskrivas som jobbigt har varit att sköta styrelseuppgifter när det har varit mycket annat på gång.

 

Jag är också ansvarig för formstarka Manu Dei, som enligt en anonym källa inom föreningen planerar att införa något som kunde kallas “taktik” inför nästa turnering. Vi tackar varmt vår trogna supporter för den gångna säsongen!

 

Värdinna

Jag är Hanna Maria Johansson och det är, precis som för Isak, första året i styrelsen för mig. Jag hade egentligen inte tänkt ställa upp i styrelsen redan under mitt första studieår, men på grund av behovet kom jag med ändå. Dessutom lät det roligt och lärorikt.

 

Som Isak skriver så är värden och värdinnans uppgift att ta hand om mysis och att fixa maten till TSF:s evenemang. Det hör även till att vara med på styrelsemötena som hålls ungefär en gång i veckan. Det är på styrelsemötena vi planerar evenmang, olika typer gemenskapskvällar och funderar tillsammans kring hur vi kan bidra positivt till teolog-gemenskapen.

 

Det jobbigaste med att vara med i styrelsen har för mig personligen varit att laga mat och baka till de olika evenemangen. Jag avskyr att laga mat och baka, känner mig inte heller särskilt bra på det (bra val av mig av styrelsepost, visst?). Å andra sidan har det också varit bland det bästa med att vara med i styrelse. Genom att ta mig an en uppgift jag inte spontant annars skulle ha valt, så har jag fått både utmanas, bli bättre och mera självsäker. Det har jag lärt mig massor av! Det absolut bästa med att vara med i styrelsen är dock, som jag redan varit inne på, att på ett konkret sätt få jobba för att det ska finnas en bra gemenskap bland de som studerar teologi. Det känns meningsfullt och ärofyllt att få vara med och jobba för en gemenskap där vi ska våga möta och lära oss av varandra i samtal och umgänge, trots våra olikheter och meningsskiljaktigheter.

 

Webbansvarig

I styrelsen 2018 har vi inte haft en webbansvarig, utan posten har delats mellan de övriga styrelsemedlemmarna. Webbansvariga sköter om att TSF:s blogg och sociala medier hålls uppdaterade och aktuella, men ansvarar inte ensam för att innehåll finns. För att bloggen ska hållas intressant får gärna även TSF:s medlemmar skriva något intressant nu och då, men webbansvariga ansvarar för att någon som skriver finns.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Då det krävs möter vi situationer med det allvar som krävs…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
…men i lämpliga situationer kan vi vara lite fåniga, och till och med i våra möten brukar vi ha riktigt kul.

Vill DU sitta med i TSF:s styrelse år 2019? Meddela ditt intresse till någon i styrelsen 2018 eller dyk bara upp på höstmötet 14.11 kl. 12 och hoppas på att någon föreslår dig (eller föreslå dig själv)!