Höstfest och höstmmöte

Kära föreningsmedlemmar! TSF har firat sin traditionella höstfest med allt som hör därtill.

Under auktionen samlades det in 342 € till våra fadderbarn, tack alla som donerat någonting till auktionen och till alla som deltog i själva auktionen.

Under kvällen delades även en del förtjänsttecken ut för att tacka medlemmar som bidragit med någonting för föreningen. I år delades förtjänsttecken ut till följande personer:

Alexander Nykvist, Förtjänsttecknet – För att komplettera sin samling, eftersom han redan gjort tillräckligt för Stora Förtjänsttecknet.

Anniina Krappala, Förtjänsttecknet – Anniina har suttit i styrelsen och under flera år representerat föreningen i olika sammanhang och arbetsgrupper.

Karolina Skogström, Förtjänsttecknet – Karolina har visat sig att vara en aktiv Tsf:are som förbättrar stämningen och samhörigheten emellan teologer. Hon har bl.a. varit med både i styrelsen och flera gånger varit tutor som verkligen arbetat mycket för och med gulisarna.

Sandra Peltonen, Förtjänsttecknet – Sandra har ställt upp i vått och torrt med musik på fester. Hon har hjälpt med marknadsföring, organisering av evenemgang och har ofta tagit på sig olika ansvarsposter på fester.

Vilja von Weissenberg, Förtjänsttecknet – För sina vå år i styrelsen varav ett år som ordis, samt den enorma määng arbete hon satt på föreningen under denna tid.

Föreningen har även hållit sitt höstmöte och styrelsen 2023 består av:

Ordförande – Hannes Åkerblom

Vice-ordförande – Karolina Skogström

Skattmästare – Oscar Taht

Sekreterare – Alexander Renqvist

Övriga styrelsemedlemmar – Eetu Miikkulainen, Jakob Nylund, Taito Kauppi, Valter Sirén

Grattis och lycka till med arbetet!

Välkommen på höstfest

Välkommen på TSF:s Höstfest den 17.11, kl. 18, i Runda rummet!
Pris: 15€ för medlemmar, 17 € för övriga.
Klädkod: Cocktail med akademiska ordnar.

Anmälan sker via denna länk: https://teologiska.blankett.fi
Anmälan stänger på måndag 14.11!

Förstås ordnas vår traditionella auktion där pengarna går till föreningens fadderbarn! Ifall ni
vill donera något till auktionen kan det lämnas i en utmärkt hylla i Mysis från måndag 14.11,
eller så kan det tas med till festen.

Ifall du vill hjälpa till med höstfesten så tas all hjälp emot! Både för planering men vi
behöver även hjälp med at tillreda allting, ju flera som hjälper, ju mindre behöver alla göra.
Du får gärna också meddela om du har något roligt program att dela med dig av under
festens gång. Gå gärna med i Whatsappgruppen om du vill hjälpa:
https://chat.whatsapp.com/G4ZNU84oMSt05eO0Pxg0OH

Du kan även nominera personer till föreningens förttjensttecken samtidigt, via samma länk som anmälan. På höstfesten delas dessa sen ut av styrelsen ifall någon förtjänat tecknet.