Gästinlägg: NAVI

 

Navi

Hej!

Jag är Laura och sitter med för andra året i NAVI-gruppen, som
suppleant för teologiska studentföreningen i Åbo. För tillfället läser jag
min lärarbehörighet i Vasa och är inspirerad av mitt framtida arbete som
religionslärare.

En viktig insikt jag fått under våren är att det är berättigat att tala mer
om församlingsvalet redan i grundskolan, gymnasier och yrkesskolor eftersom
läroplanen tar upp demokratifostran. Alla, som är över 16 år och tillhör den
evangelisk-luterska kyrkan i Finland, är röstberättigade och röstning är en
viktig aspekt för fungerande demokratiutövning. NAVI har redan flyttat
blicken mot församlingsvalet 2018 och möjligheter finns för många nya (unga) förtroendevalda i Finlands församlingar. Jag hoppas många ställer upp som kandidater och att många fler går och röstar.

Min främsta uppgift i NAVI är att delta i olika projekt, sökande efter
samarbetsmöjligheter med TSF. Teologer är ofta intresserade av kyrkan som
trossamfund och institution, vilket är en viktig orsak till vårt engagemang.
Intresset kanske bär till framtida yrken och då kan nätverket NAVI arbetar
för komma till nytta på flera sätt. Tack vare representation i NAVI får våra
medlemmar snabbt tag på material NAVI producerar och kan använda det i sina
egna sammanhang, t.ex. i ungdomsarbete eller som sommarteologer. NAVI riktar
sig till alla under 30, inte enbart ungdomar, och alla i målgruppen bör få
användning av material och träffar som ordnas av NAVI.

Summa Theologicae

–          Man skall ta konflikter och helst vara hårdare än andra (Cessi)
–          Ingen normal människa säger toonfisk (Simon J.)

–          Men jag säger toonfisk! (Cessi)

–          Cessi e tydligen int normal (Simon J.)

–          Jag är nog lite socialt handikappad (Dennis)

–          Ajaa, men det har nog jag anat länge redan (Simon J.)

–          Ge mig emotionella adjektiv!! (Dennis)
–          Skulle du vilja älska med honom? (Teolog 1)

–          Men usch, så kan du ju int säga… (Teolog 2)

–          Leo, kan du int ta en paus och se på mig och skidåkning (Carolina)
–          Det finns ju ändå någon slags ”teolog-code” i mysis, men vet ni i Kårens bastu,                  där går ju hedningarna också… (Måkus)
–          Allt det här kan förklaras med inavel (Otto, om problemen i bubblan Åland)
–          Jag skall bli nya Pelle som sitter och muttrar att gulisarna är korkade (Carolina)
–          Dö int Karin (Hanna)

–          Ja ska försök att int (Karin)

–           Men mysis måst ju vara en av de bästa platserna att dö på. Mysis eller det heliga  landet. (Carolina)

Ämneskaffe 21.4

Den 21.4 var det Patrik Hagman som talade på ämneskaffet. I sedvanlig ordning hade över 20 stycken människor hittat dit av både personal och studeranden. Patrik har nyligen tagit över rodret för den praktiska teologin. Presentationen handlade i första hand om hur de liturgisk-homiletiska övningarna kommer gå till nästa år. De kommer att se lite annorlunda nu när Patrik tar över. Så den som planerar att gå övningarna nästa läsår skall skicka meddelande till Patrik för att få nödvändig info. På http://www.abo.fi/fakultet/teologipraktik finns också information för den som är intresserad.

Detta bildspel kräver JavaScript.