Är du intresserad av att sitta i nästa års styrelse? Här kommer nu styrelseposternas beskrivning från den fortfarande inofficiella arbetsordningen (tack Boije för ett bra arbete!). Ifall du känner dig manad så skicka ett mejl till tteolog(a)abo.fi NU! Är det något annat ni undrar så släng in ett mejl eller ta tag i någon styrelsemedlem och fråga mera.

Ordförande

Att sammankalla styrelsens möten.
Att leda styrelsens verksamhet.
Att övervaka att föreningens och styrelsens beslut verkställs
Att sammanställa föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.
Att fungera som föreningens ansikte utåt samt upprätthålla kontakten till fakulteten.

Ordförande äger rätt att närvara vid alla inom föreningen verkande kommittéers sammanträden och därvid yttra sig.

Viceordförande

Att vid förfall för styrelseordföranden träda i dennes ställe.
Att fungera som ordförandens högra hand och vara behjälplig framförallt vid kommittéarbete.
Att ansvara för höstfestens auktion samt vårfestens Ture Teologgala.
Att vårda om föreningens fana samt uppmuntra till deltagande i kårens fantåg.

Sekreteraren

Att föra protokoll över föreningens och styrelsens möten, vår- och valmöten likväl undantagna.
Att sköta föreningens inkommande samt utgående post.
Att föra förteckning över utdelade förtjänsttecken och andra bemärkelser.

Skattmästaren

Att handha kassan och räkenskaperna.
Att ombesörja indrivningen av medlemsavgifter och andra inkomster.
Att verkställa utbetalningar.
Att förvalta märken och övrig egendom, som ej anförtrotts i annans vård.
Att utarbeta styrelsens redovisning.
Att inför olika evenemang i samråd med värd/värdinna uppgöra en budget. Samt inför nästa verksamhetsår uppgöra ett budgetförslag.

Infosekreteraren

Att i samråd med styrelseordföranden omhänderha styrelsens och föreningens interna och externa information.
Att administrera föreningens e-postlistor.
Att i samförstånd med värden/värdinnan inför evenemang sköta bokandet av utrymmen.
Att i samarbete med skattmästaren föra förteckning över medlemmar, understödande medlemmar samt hedersmedlemmar.

Webbansvarige

Att se till att informationen på föreningens hemsida, samt facebooksida fortlöpande hålls aktuell.
Att ombesörja att föreningens blogg uppdateras regelbundet kring evenemang med såväl bilder som texter som föreningen ordnat samt annat av intresse för föreningsmedlemmarna. För att skapa ett bredare spektrum av texter på föreningens blogg bör webbansvarige uppmuntra ett flertal olika studeranden att bidra till innehållet.
Kommentar av Hanna: även ha hand om föreningens instagramkonto

Värd/Värdinna

Att förbereda och organisera föreningens samkväm och fester. Och att i samråd med skattmästaren uppgöra en budget för dessa.
Att ha huvudansvaret för upprätthållandet av föreningens kafferum.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s